vak Guns N' Roses | Rockem.cz

vak Guns N' Roses

399 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

vak (batoh) zna�ky BRAVADO s p�edn�m potiskem (ide�ln� na cvi�ebn� �bor, boty, atd.)
Slo�en�: 100% polyester.
Vak m� jednu hlavn� kapsu, kapsy se d� zav��t sta�en�m prov�zku.
Barva: �lut�.
Rozm�ry cca.: ���ka-33cm, v��ka-44cm.DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.