tri�ko p�nsk� Black Sabbath | Rockem.cz

tri�ko p�nsk� Black Sabbath

499 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

p�nsk� tri�ko s p�edn�m potiskem.
Slo�en�:
100%
bavlna.
Zna�ka: BRAVADO.
Barva: �ern�.DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.