tri�ko d�msk� Rolling Stones | Rockem.cz

tri�ko d�msk� Rolling Stones

499 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

d�msk� lehce elastick� tri�ko s p�edn�m potiskem.
Slo�en�:
100%
bavlna.
Zna�ka: ROCK OFF.
Barva: �ed�.
Zna�ka ROCK OFF tiskne na nespo�et r�zn�ch druh� tri�ek (podklad�) a
proto rozm�ry velikosti v tabulce n�e nemus� p�esn� odpov�dat realit�.
Orienta�n� rozm�ry v cm (OBVOD je 2x ���ka)