tri�ko d�msk� Disturbed | Rockem.cz

tri�ko d�msk� Disturbed

499 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

lehce elastick� d�msk� tri�ko tamv�modr� barvy s p�edn�m
potiskem.ďż˝
Slo�en�: 100% bavlna.
Zna�ka: BRAVADO USA.DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.