n�ramek Disturbed | Rockem.cz

n�ramek Disturbed

299 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

ko�enkov� n�ramek s potiskem.
Pro obvod z�p�st� cca.:15cm-19cm. ���ka: 4,5cm.

Slo�en�: technick� k��e, kovov� druky.DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.