mikina p�nsk� Disturbed | Rockem.cz

mikina p�nsk� Disturbed

1 490 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

p�nsk� origin�ln� mikina �ern� barvy s kapuc�, p�edn�m
potiskem,
dv�mi bo�n�mi kapsami, celorozep�nac�m zipem.�
Slo�en�: 80% bavlna, 20% polyester.DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.