kontaktn� �o�ka Avatar | Rockem.cz

kontaktn� �o�ka Avatar

528 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

90denn� kontaktn� �o�ky.
2 ks kosmetick� o�n� dopln�k zn. EDIT (p�r). Ka�d� kus p�ru je balen
samostatn� v l�hvi�ce s odkl�dac�m roztokem. Desinfek�n� roztok nen�
sou��sti balen� � pouze v p��pad� zakoupen� cel�ho setu, nebo je mo�no
jej zakoupit samostatnďż˝.
ďż˝
Jedn� o t�novac� �o�ky. ��dn� barevn� �o�ky nep�ekryj�
100% p�vodn� barvu o��. �o�ky noste maxim�ln� 10 hodin v
kuse. Pro bezprobl�mov� no�en� �o�ek je dobr� um�t kontaktn�
�o�ky nasazovat a m�t osvojenou p��i o kontaktn� �o�ky.

Kontaktn� �o�ky s vzory inspirovan� z filmu AVATAR.
Hodďż˝ se
jako skv�l� dopl�ky ke kost�m�m, p�evlek�m na Halloween,
filmov�m fanou�k�m.
Licencovan� produkt.O�n� kosmetick� dopln�k zn. EDIT -
je vyr�b�n v souladu s kosmetick�mi standarty a je pova�ov�n z�konem za
kosmetick� m�dn� dopln�k a nikoliv� jako barevn� kontaktn� �o�ky,
vzorovan� �o�ky nebo kosmetick� m�dn� �o�ky. Edit m�dn� dopl�ky se ��d�
podle sm�rnice EU o kosmetice.
Slo�en�: 2 m�kk� kontaktn� �o�ky (ka�d� ze dvou balen� obsahuje 1
�o�ku)55%
vody - 45% Hema Co-Polymer, pono�eno do pufrovan�ho fyziologick�ho
roztoku.