k�iltovka Disturbed | Rockem.cz

k�iltovka Disturbed

1 090 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

kvalitn� p�edn�m potiskem a� zadn� v��ivkou, potisk na spodn� stran� k�iltu.
K�iltovka m� hlub�� proveden� - v��ka cca. 11cm.
Barva: �ern�.
K�iltovka je v zadn� ��st� vybaven� polohovatelnou p�ezkou - pro univerz�ln� velikost hlavy.
Slo�en�: 100% polyester. DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.