bunda p�nsk� ko�en� SUICIDE SQUAD | Rockem.cz

bunda p�nsk� ko�en� SUICIDE SQUAD

5 490 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

stylov� ko�en� bunda na motivu filmu Suicide Squad (Sebevra�edn� odd�l).
Bunda je schv�ln� za�pin�n�, m��ou se objevit drobn� od�rky a jin�, m� p�sobit obno�en�m a pou��van�m dojmem - viz foto.
Barva: �erven�.
Par�dn� a nep�ehl�dnuteln� kousek!
Tato bunda je vyrobena z kvalitn� jehn��� k��e, k��e je m�k�en� - velice poddajn� a p��jemn� na dotek (dlouh� �ivotnost a
trvanlivost). Pod��vka je vyroben� z 100% bavlny.
Zipy, knofl�ky, ku�ely a jin� dopl�ky jsou jsou kovov�.
Bunda m� 2 vn�j�� a 2 vnit�n� kapsy.
Ruk�vy jsou �ikovn� ukon�eny kovov�mi zipy.
Slo�en�: jehn��� k��e, kovov� dopl�ky.
V�sledn� barva k��e m��e b�t lehce odli�n� od vyobrazen� na sn�mc�ch,
je to d�no pou�it�m p��rodn�ho materi�l� (k��e) - ka�d� bunda je
origin�l.
Orienta�n� rozm�ry v cm cca.: (OBVOD je 2x ���ka)