bunda p�nsk� Disturbed | Rockem.cz

bunda p�nsk� Disturbed

1 490 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

p�nsk� �US��KOV� bunda s p�edn�m i zadn�m potiskem.
Bunda je vyroben� z pevn� tkan�ho a vod� odoln�ho nylonu, ��m� se nezalekne ani de�t� - samoz�ejm� ne cel� den :-) .
Vybavenďż˝:
dv� bo�n� voln� p��stupn� kapsy
zap�n�n� je
�e�eno pomoc� druk�
konce ruk�vu jsou zakon�en� elastickou man�etou
kvalitn� v��ivky
ve spodn�m okraji bundy je tkani�ka - mo�no st�hnout
Barva: �ern�.
Zna�ka: BRAVADO.
Slo�en�: 100% nylon - vysoce vod� odoln�.
Orienta�n� rozm�ry v cm (OBVOD je 2x ���ka)
DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.