boty NEW ROCK | Rockem.cz

boty NEW ROCK

6 390 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

PROVEDEN� VEGAN - boty jsou vyroben� z PU (100% syntetick� k��e) , gumov� podr�ky a pod��vka - 100% VEGAN.
NEW ROCK�je celosv�tov� jednou z nejlep��ch firem vyr�b�j�c�ch obuv.
V�robky NEW ROCK se prod�vaj� v 65 zem�ch sv�ta. Kvalitou
v�robk� a co je d�le�it� � neopakovatelnost� design� � si firma NEW ROCK
z�skala fanou�ky mezi nejv�t��mi hv�zdami rockov� hudby a showbyznysu.
Zn. NEW ROCK vsadila p�edev��m na p�irozenost. U t�chto bot je pou�ita
speci�ln� technologie, kter� zaru�uje absolutn� pohodl� p�i jej�ch
pou��v�n�. U ka�d�ho p�ru bot NEW ROCK je antibakteri�ln� vlo�ka, kter�
krom� toho, �e m� antiseptick� vlastnosti, se je�t� optim�ln� natvaruje
ke ka�d�mu chodidlu. V pode�vi je mno�stv� vzdu�n�ch komor, kter�
zaru�uj� mnohalet� pou��v�n� t�chto bot. Obuv NEW ROCK je opravdu velmi
d�kladn� proveden�, m� spoustu detail� a je vskutku velmi kvalitn�.
V�robce:�NEW ROCK, �pan�lsko.