body d�tsk� Disturbed | Rockem.cz

body d�tsk� Disturbed

499 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

lehce elastick� d�tsk� body �ern� barvy s p�edn�m i zadn�m potiskem.
Slo�en�:
100% bavlna.
ďż˝
Orienta�n� rozm�ry v cm (OBVOD je 2x ���ka)

DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.