batoh Disturbed | Rockem.cz

batoh Disturbed

1 390 Kč
Přejít do obchodu
nakupujte na metalshop.cz

kvalitn� batoh zna�ky BRAVADO.
Batoh je opat�en dv�mi nastaviteln�mi
ramenn�mi popruhy, lehce vyztu�enou z�dovou ��st�, spoustou
kapes na zip, popruhy pro uchycenďż˝ SK8.
Slo�en�: 100% polyester.
Celkov� proveden� batohu zaji��uje maxim�ln� pohodlnost
pou��v�n� - do �koly, pro voln� �as i sport.
Rozm�ry cca.: v��ka- 51cm, ���ka v�etn� postrann�ch kapes- 40cm,
hloubka- 17cm.DOPORU�EN� - zna�ka Bravado v mnoha p��padech vol� tisk na textil, kde velikost S rozm�rov� odpov�d� velikosti M, velikost M odpov�d� rozm�rov� velikosti L atd. Proto doporu�ujeme objedn�vat velikosti podle tohoto pravidla. Abyste m�li �plnou jistotu, nev�hejte kontaktovat na�i z�kaznickou podporu prost�ednictv�m telefonu, chatu �i emailu. R�di V�m konkr�tn� produkt p�em���me a obratem za�leme na V� email jeho rozm�ry.